UBEZPIECZENIA CZĘSTOCHOWA

Ubezpieczenia Częstochowa – jak możemy Ci pomóc?

Ze względu na to, że świat nie jest całkowicie przewidywalny, w naszym życiu przez cały czas narażamy się na ryzyko. Przykre zdarzenia losowe mogą się nam przydarzyć w każdym dniu. Najważniejszą rolą ubezpieczeń w Częstochowie jest zabezpieczenie finansowe, które może złagodzić skutki rozmaitych nieprzyjemnych wydarzeń.

Takiego zabezpieczenia może Ci udzielić nasze Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które bierze na siebie ryzyko skutków zdarzeń, czyli szkód oraz daje pewność wypłaty odszkodowania. Taka ochrona oczywiście nie jest darmowa, ale dzięki naszym ubezpieczeniom w Częstochowie nie jest również zbyt droga.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe pobiera od osób zagrożonych ryzykiem tak zwaną składkę ubezpieczeniową. W zamian za wpłaconą składkę, Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłaty odszkodowania, jeśli nastąpi zdarzenie opisane w polisie ubezpieczeniowej.

Czy wykupienie ubezpieczenia w Częstochowie jest opłacalne?

Ubezpieczyciele pobierają składkę ubezpieczeniową od wielu osób. Jednak tylko część z nim spotyka nieprzyjemne zdarzenie losowe. Z tego względu Towarzystwo Ubezpieczeniowe musi wypłacić odszkodowanie tylko niektórym z ubezpieczonych osób.

Natomiast składki od pozostałych ubezpieczonych Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zatrzymuje dla siebie. Jednak warto spojrzeć na to od trochę innej strony. To znaczy, na to, że przez cały okres ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest gotowe wypłacić Ci odszkodowanie za ewentualne nieprzyjemne zdarzenie losowe. Mamy szeroki wybór ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych.

UBEZPIECZENIA CZESTOCHOWA
NASI DORADCY

Marcin Broniszewski

Od 10 lat prowadzę działalność gospodarczą. Zajmuję się doradztwem w zakresie prowadzenia firmy. W szczególności moja praca polega na zabezpieczeniu ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw od ubezpieczeń po aspekty podatkowo-prawne.
Jestem absolwentem MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dlatego też tematy finansowe, akonomiczne i prawne są szczególnie mi bliskie

Tel:  723 858 580

Anna Mastalerz

Z branżą finansowo-ubezpieczeniową jestem związana od 2003 roku. Od stycznie 2017 jestem konsultantem ds planowania finansowego w firmie Prudential Polska. Pełnię również funkcję mentora i trenera.
Oferując rozwiązania firmy czyli ochrony życia i zdrowia, oszczędzania na przyszłość oraz prywatnych emerytur kieruję się zawsze indywidualnymi potrzebami i możliwościami klienta.

Tel:  502 635 217