AGENT UBEZPIECZENIOWY CZĘSTOCHOWA

Agent ubezpieczeniowy w Częstochowie pozyskuje klientów oraz podpisuje umowy ubezpieczeń na rzecz naszego towarzystwa ubezpieczeniowego. Każdy agent ubezpieczeniowy działa w oparciu o swoje przedsiębiorstwo. Praca agenta ubezpieczeniowego w Częstochowie wymaga posiadania pewnych cech, ale jest również bardzo satysfakcjonująca.

Jakie działania wykonują agenci ubezpieczeniowi w Częstochowie?

Praca agenta ubezpieczeniowego w Częstochowie wymaga wiele samozaparcia, umiejętności sprzedażowych oraz zrozumienia oczekiwań klientów. Agenci ubezpieczeniowi w Częstochowie zajmują się pozyskiwanie klientów na rzecz naszego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak działają nasi Agenci Ubezpieczeniowi

Nasza agencja ubezpieczeniowa oferuje ubezpieczenia życiowe oraz majątkowe. Nasi agenci ubezpieczeniowi w Częstochowie mogą świadczyć usługi również na podstawie umowy agencyjnej. Za pozyskanego klienta agent ubezpieczeniowy w Częstochowie otrzymuje prowizję w określonej wysokości. Może pracować we własnym bierze, ale najczęściej umowy są zawierane bezpośrednio u naszych klientów.

Agent wyłączny czy multiagent?

Agenci ubezpieczeniowi w Częstochowie mogą pracować tylko na rzecz naszego towarzystwa ubezpieczeniowego lub oferować klientom wybór spośród oferty kilku ubezpieczycieli. Ta druga możliwość to tak zwana multiagencja.

W przypadku multiagencji potrzebne jest posiadanie polisy odpowiedzialności cywilnej. Jest to zabezpieczenie na wypadek szkód, które mogą powstać w wyniku wykonywania czynności agencyjnych. Jeżeli chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym w Częstochowie, to skontaktuj się z nami!

Agent ubezpieczeniowy Częstochowa

Kim jest agent ubezpieczeniowy?

Agent ubezpieczeniowy to osoba prawna, osoba fizyczna albo podmiot niemający osobowości prawnej, która jest przez nas, czyli towarzystwo ubezpieczeniowe upoważniona do zawierania umów z Klientami w naszym imieniu.

Agent ubezpieczeniowy, który jest pełnomocnikiem agencji ubezpieczeniowej ma prawo do podpisywania umów. Natomiast agent pośrednik jest odpowiedzialny za przedstawienie oferty. Nie może jednak zawierać żadnych umów z Klientami!

Agent ubezpieczeniowy w Częstochowie zajmuje się głównie przedstawianiem naszej oferty ubezpieczeniowej klientom, pozyskiwaniem nowych klientów, zawieraniem oraz realizowaniem umów ubezpieczeniowych.

Zadaniem agenta ubezpieczeniowego jest ciągłe troszczenie się o bazę swoich klientów. Polega to na przypominaniu się klientom i zdobywaniu nowych. Im bardziej jakoś osoba będzie zadowolona z usług danego agenta, tym więcej będzie mógł zarobić, a jego praca stanie się pewniejsza.

Obowiązkiem agenta ubezpieczeniowego jest również zachowanie w tajemnicy wszystkich danych osobowych Klientów, które pozyskał w związku z wykonywaną pracą. Agent ubezpieczeniowy nie powinien ukrywać przed Klientami, że pracuje dla więcej niż jednego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zadaniem agenta jest też ciągłe zwiększanie swoich kompetencji. Wbrew powszechnie krążącym opiniom jest to bardzo wymagająca i stresująca praca. Trzeba przechodzić liczne szkolenia i ciągle się dokształcać, aby nie zostać w tyle za konkurencją. Zanim zostanie się agentem ubezpieczeniowym trzeba też spełnić szereg warunków, na przykład nie można być karanym.

NASI DORADCY
Marcin - Doradca ubezpieczeniowy w Częstochowie

Marcin Broniszewski

Od 10 lat prowadzę działalność gospodarczą. Zajmuję się doradztwem w zakresie prowadzenia firmy. W szczególności moja praca polega na zabezpieczeniu ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw od ubezpieczeń po aspekty podatkowo-prawne.
Jestem absolwentem MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dlatego też tematy finansowe, akonomiczne i prawne są szczególnie mi bliskie

Tel:  723 858 580
Anna - Doradca ubezpieczeniowy w Częstochowie

Anna Mastalerz

Z branżą finansowo-ubezpieczeniową jestem związana od 2003 roku. Od stycznie 2017 jestem konsultantem ds planowania finansowego w firmie Prudential Polska. Pełnię również funkcję mentora i trenera.
Oferując rozwiązania firmy czyli ochrony życia i zdrowia, oszczędzania na przyszłość oraz prywatnych emerytur kieruję się zawsze indywidualnymi potrzebami i możliwościami klienta.

Tel:  502 635 217